mník jednovousý

Mník jednovousý má zvláštní vzhled s úzkým tělem, hustými šupinami a výrazným vousem pod čelistí.

Tato ryba je dravec a živí se převážně drobnými rybami a korýši. Je to výborný lovec v mělčinách.

Mník jednovousý je ryba, která se často zdržuje v bahenních a zarostlých vodách. Je aktivní za soumraku a v noci.

Lovit mníka jednovousého pro tebe může být zajímavým zážitkem. Doporučuje se použít nástrahy, které připomínají malé rybky či hmyz.