kontrola rybářskou stráží

K rybářské stráži se vždy chovej slušně!

Jak se rybářská stráž musí prokázat?

Rybářská stráž se ti musí prokázat před zahájením kontroly průkazem a odznakem rybářské stráže. Rybářský odznak je povinné nosit viditelně na oděvu.

výbava

Co po tobě rybářská stráž může chtít?

Rybářská stráž po tobě může požadovat rybářský lístek, povolenku k lovu, a pokud jsi starší 15 let tak i občanský průkaz. Může zkontrolovat tvoji povinnou rybářskou výbavu, může chtít stáhnout prut z vody, aby zkontroloval nástrahu, vezírek, aby přeměřil ulovené ryby a podobně..

Co může rybářská stráž udělat, pokud zjistí nějaká porušení?

V případě, že zjistí, že něco není v pořádku,
může zabavit povolenku k lovu, zadržet rybářské vybavení nebo úlovek. Drobné přestupky se většinou řeší domluvou.

police-officer-ranger-checking-fisherman-license-river-fishing-inspection-law_56854-2481