cejn perleťový

nejmenší z cejnů

Cejn perleťový je menší ryba s vysokým tělem a jemnými šupinami, které mohou mít až nádechy modré nebo zelené barvy.

Cejn perleťový se živí především planktonem a vodními bezobratlými. Má malé ústa, kterými filtrováním získává potravu. Žijí v hejnech, které se často zdržují v mělčinách s klidnou vodou.
Je aktivní za soumraku.

Chytání cejna perleťového je ideální pro začínající rybáře. Stačí použít drobnou návnadu, jako jsou červi nebo malé umělé mušky.

Tato ryba má schopnost měnit barvu svých šupin v závislosti na prostředí, ve kterém se nachází. Je to fascinující přizpůsobení k ochraně před predátory.