jelec proudník

Jelec proudník má protáhlé tělo pokryté stříbřitými šupinami. Jeho hřbetní ploutve jsou špičaté a ocasní ploutev má tvar vidličky.

Tato ryba se živí převážně rostlinnou potravou, jako jsou řasy a vodní rostliny. V některých obdobích se také může živit drobným hmyzem.

Jelec proudník je ryba, která preferuje rychle tekoucí vody a často se vyskytuje v řekách a potocích. Má rád čisté prostředí.

Chytání jelců může být výzvou, ale s jemným náčiním a trpělivostí můžeš mít úspěch. Doporučuje se použít návnady, které připomínají přirozenou potravu této ryby.