jelec jesen

Krásná původní ryba našich řek, která se díky ochraně pomalu vrací mezi pravidelné úlovky rybářů.
Jelec jesen je jeden z našich jelců, který je příbuzný s tlouštěm, který vede podobný způsob života. Na rozdíl od tlouště je ale jesen na většině revírů celoročně chráněný, takže když ho ulovíme, musíme ho šetrně vrátit zpět do vody. I tam, kde si jesena můžeme ponechat, jej ale vždy vracím vodě. Když už mám chuť na rybu, postačí mi kapr nebo pstruh duhový.

Když se podíváte na jesena, všimnete si, že má celkem malou hlavu s předními ústy a žlutým okem.
Šupiny jsou hladké, po obvodu černé, takže vytvářejí síťování, podobně jako u jelce tlouště. V době
tření (březen-duben) se u samců šupiny zdrsní, jako kdybyste sahali na brusný papír. Za to může třecí
vyrážka, která je vidět i na hlavě jako malé světlé tečkování.

Malí jeseni jsou stříbřití, starší kusy získávají zlatavou barvu. Ploutve jsou špičaté, hřbetní je černá,
ocasní černo-červená, řitní a břišní ploutve jsou červené. Nejčastěji dorůstají velikosti kolem 30 cm,
ale objevují se i kusy kolem 40 cm, které už vám dají na prutu pořádně zabrat.

Jesen je hejnová ryba, která obývá pomalu proudící vodu. Živí se hmyzem i rostlinou potravou, ve
městech se snadno naučí na pečivo, kterým lidé krmí kachny. Dá se zkrátka ulovit skoro na vše – od
kuličky těsta, přes kukuřici, po žížalu.

Přeji vám, ať se s tímhle krasavcem brzy osobně setkáte. Stojí to za to!