Cejn velký

cejn velký neboli "lopata"

V naší zemi žijí celkem 4 druhy cejnů.

Cejna velkého, kterému se taky lidově říká „lopata“, někdy vytáhnete z vody jako list papíru, jako by vůbec nechtěl bojovat.

Cejni mají rádi pomalu tekoucí vody. Tomu odpovídá i jejich vzhled – tělo mají vysoké, ale placaté. Žijí v hejnech nejčastěji u dna, a protože snědí kde co, končí tak často na háčku rybářů.

Cejn velký má menší oko než cejnek malý. Jeho špičaté ploutve jsou tmavé a šupiny šedozelené, pokryté silnou vrstvou
slizu. Oba cejni nemají stanovenou dobu hájení, ani nejmenší lovnou míru. Někdo by je nazval rybami
plevelnými, přesto mají cejni velmi dobré maso a staří rybáři z nich rádi připravují zavináče. 

Jsou to naše původní druhy ryb a jsou tak hojné, že se po nich jmenuje jeden typ říčního toku – Cejnové pásmo.
Cejnové pásmo jsou dolní tok řeky, tedy úsek klidné a hluboké vody. Na opačném konci je horní tok, což je blíže
k prameni řeky.