candát obecný

céčko nebo taky psí ryba

Candát má protáhlé tělo, které je pokryté drobnými šupinami. Jeho základní barva je olivově zelená s tmavými pruhy a skvrnami.

Tato ryba je dravec a živí se převážně menšími rybami, sní taky žáby a vodní hmyz. Má výrazné zuby, které slouží k rychlému chytání kořisti. Podle těchto zubů se candátovi taky přezdívá psí ryba.

Candát je aktivním dravcem, který se často skrývá mezi vodní vegetací nebo pod kamennými úkryty. Loví hlavně za soumraku a v noci.

Chytání candáta může být výzvou, ale s vhodnou návnadou, jako jsou malé rybky nebo umělé nástrahy, můžeš mít šanci na úspěch.

Candát je známý svou rychlostí a sílou při lovu. Může se stát dominantním dravcem v mnoha sladkovodních ekosystémech.