jeseter malý

Jeseter malý má protáhlé tělo pokryté tvrdými šupinami, které jsou často tmavé barvy. Jeho hlava má charakteristický tvar se zakřiveným hřbetem.

Je to dravec, který se živí se hlavně drobnými rybami a bezobratlými, ale může konzumovat i rostlinnou potravu.

Jeseter malý obývá hlavně rychle tekoucí vody a řeky. Vyhledává místa s dobrou kyslíkovou saturací.

Chytání jeseterů malých je náročnější, protože jsou rychlí a silní. Vyžaduje vhodné náčiní a zkušenosti v rybolovu.